Administrationsudvalget

Nonnebakken
  

Udvalget nuværende sammensætning 2023 - 2025 E-mail
Formand Jørgen G. Knudsen Loge nr. 36 jgerhardtk@gmail.com
Sekretær Heidi Wolf Hansen Loge nr. 15 heidiwolfhansen@gmail.com
Kasserer Knerk Johansen Loge nr. 103  
Birgit Jelstrup Loge nr. 3  
    Ole Nielsen Loge nr. 5  
    Søren Gehlert          Loge nr. 5  
Per Silius Emdal Loge nr. 36  
Flemming Bruun Loge nr. 68  
    Jørgen Reinholdt Loge nr. 68  
Inge B. Napora        Loge nr. 77
Flemming Eriksen Loge nr. 103
         
Webmaster Hans Jørgen Zinther Loge nr. 36  
Lokalebestilling Flemming Bruun Loge nr. 68  
 

 

Formål

Samarbejdet mellem logerne skal tilsigte at opnå de bedst mulige vilkår for ordens- og logelivet i ordensbygningen på Nonnebakken samt at koordinere alle opgaver af fælles interesse for logerne.