Biblioteket

  
  Udvalget nuværende sammensætning    2021 - 2023
 
 

Str. Loge nr. 77

Marianne Nielsen, formand

   

Br. Loge nr. 68

Torben Ærenlund. sekretær

aenlund54@gmail.com

21 29 94 71

Br. Loge nr. 103

Claus Markvardsen , kasserer

   

Str. Loge nr. 3

Birgit Møller Nielsen

   
Str. Loge nr. 5 Claus Præstegaard  

 

Str. Loge nr. 15 Randi Palm

randipalm@gmail.com

40 25 51 05

Br. Loge nr. 36

Jørgen G. Knudsen

jgerhardtk@gmail.com 20 32 03 79

Str. Loge nr. 90

Birgit Didriksen