Mindegaven

Foreningen stiftet den 25. februar 1947.
 


Bestyrelsens nuværende sammensætning   2019 – 2020

       
Formand Kaare Jørgensen Loge nr.  103 kaares1@hotmail.com
       
Næstformand Birthe Olsen Loge nr. 77  
       
Sekretær Stig Linde Sørensen Loge nr.   68
       
Kasserer     Torben Ærenlund Loge nr.  68  
       
Revisor
       
Revisorsuppleant Jens Behrndtz Loge nr.  103  
       
  Maren Hornbak Lindquist. Loge nr.  3  
       
  Lis Emkjær Loge nr.  3  
       
  Birger Rasmussen Loge nr.  5  
       
  Finn Wagner Nielsen Loge nr.  5  
       
  Rita Olsen Andresen Loge nr.  15  
       
  Sonja Andersen Loge nr.  15  
       
  Lotte Ove Holst Loge nr. 77  
       
Bente Almind Loge nr. 90
       
  Inge Lindhardt Madsen Loge nr. 90  
       
  Jørgen Binau Loge nr.   103  
       
       
       
       

Formål: 

Ved et medlems død at udbetale til medlemmets enke/enkemand eller arvinger det beløb, der ifølge foreningens bestemmelser til enhver tid tilkommer denne eller disse.

Ethvert ordensmedlem af de til foreningen tilsluttede loger kan blive medlem, når vedkommende betaler det indsamlingsbidrag, der til enhver tid er fastsat.