Mindegaven

Foreningen stiftet den 25. februar 1947.
 


Bestyrelsens nuværende sammensætning   2021 – 2023

       
Formand Jens Behrndtz Loge nr.  103
       
Næstformand Rita Olsen Loge nr.  15  
       
Sekretær Jan Svenstrup Loge nr.   68
       
Kasserer     Torben Ærenlund Loge nr.  68  
       
Revisor Kåre Jørgensen Loge nr.  103
       
Revisorsuppleant      
       
  Maren Hornbak Lindquist. Loge nr.  3  
       
  Lis Emkjær Loge nr.  3  
       
  Henrik Olsen Loge nr.  5  
       
  Finn Wagner Nielsen Loge nr.  5  
       
  Vibeke Fløe Adeltoft Loge nr.  15  
       
  Birthe Olsen Loge nr.  15  
       
  Lotte Ove Holst Loge nr. 77  
       
Margit Svenstrup Loge nr. 90
       
  Inge Lindhardt Madsen Loge nr. 90  
       
       
       
       
       
       

Formål: 

Ved et medlems død at udbetale til medlemmets enke/enkemand eller arvinger det beløb, der ifølge foreningens bestemmelser til enhver tid tilkommer denne eller disse.

Ethvert ordensmedlem af de til foreningen tilsluttede loger kan blive medlem, når vedkommende betaler det indsamlingsbidrag, der til enhver tid er fastsat.