Odd Fellow Koret Odense
Nonnebakken 1, 5000 Odense C.

 
 

       
Nuværende bestyrelse E-mail
Formand Asger Møller  Christiansen Loge nr. 68 mail.gif (1209 bytes)
Sekretær      
Kasserer Conny Jensen Loge nr. 36 mail.gif (1209 bytes)
 
Korleder Anette Lynghøj
 
Øver mandag fra kl. 16.30 til 18.30  - følger logernes terminer
 
Korstævnet
 
Odd fellow Koret Odense blev stiftet den 10. februar 1993 med det formål at styrke sammenholdet de odenseanske loger imellem, og underholde ved Odd fellowlogernes sammenkomster, blandt andet i forbindelse med udadvendte arrangementer.

En professionel korleder og 12 ordenssøskende blev grunndstammen i sangkoret der i dag har 23 medlemmer. I den forløbne periode har sangkoret gennemgået en positiv udvikling.

Takket være professionel korledelse befinder koret sig i dag på et musikalsk højt niveau og man råder over et spændende og tidsvarende repertoire.

Hvert tredie år deltager koret i et fælles Odd fellow Korstævne med andre loger i Danmark.