Det koordinerende Sygeudvalg

For de odenseanske Odd Fellow Loger

 

   
 

Formål

Udvalgets formål er at besøge en søster eller broder udenfor de odenseanske loger, som indlægges på Odense Universitetshospital. Det er endvidere udvalgets opgave at formidle besøg hos odenseanske søstre og brødre, hvis indlæggelse på udenbys hospitaler man måtte blive bekendt med.

 

 
   
  Bestyrelsens nuværende sammensætning 2021 – 2023
       
  Formand

Bo Roust - Loge nr. 103

20 21 16 62

       
  Sekretær

Erling Jacobsen - Loge nr. 68

40 15 23 64

       
  Kasserer Else Bruun Loge nr. 77 66 12 05 97
       
    Anders Vernersen - Loge nr. 5 52 19 84 48
       
    Peter Topp Jensen - Loge nr. 36 40 73 65 61
       
    Annie Hansen - Loge nr. 3 40 15 59 99
       
    Helle Jeberg - Loge nr. 15 25 74 27 88
    Birgitte A. Larsen - Loge nr. 90 40 27 62 23
       
       
    Bestyrelse som PDF samt mailadresser